Quantcast

Top 10 Artists 2018

Top 10 artists 2018
2 0 0
Top 10 artists 2018
1
0
Post Malone
1 | 100.00%

Post Malone

1
0
Taylor Swift
2 | 100.00%

Taylor Swift

0
0
Kenny Chesney
3 | 0.00%

Kenny Chesney

0
0
Drake
4 | 0.00%

Drake

0
0
Imagine Dragons
5 | 0.00%

Imagine Dragons

0
0
Maroon 5
6 | 0.00%

Maroon 5

0
0
XXXTENTACION
7 | 0.00%

XXXTENTACION

0
0
XXXTENTACION
8 | 0.00%

XXXTENTACION

0
0
BTS
9 | 0.00%
BTS

BTS

0
0
Cardi B
10 | 0.00%

Cardi B